Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsbygging i Andebu

Awarded: NOK 0.60 mill.

I perioden 2008 til 2010 ble det med midler fra Høykom bygd ut trådløst bredbånd i store deler av Vestfold. Andebu kommune ble med i et prosjekt i slutten av perioden. Dette ga deknig til to områder i kommunen der innbyggerne samlet underskrifter og var s vært aktive pådrivere for at utbygging skulle skje. I det ene området er det en næringspark med ca 50 ansatte samt mindre bedrifter, gårdsbruk og eneboliger. I det andre området fikk en av kommunens skoler raskerere bredbånd. Leverandøren forteller at ved slike utbygginger vil normalt ca. 50 % av befolkningen benytte tilbudet, men i disse to områdene har ca 80% benyttet tilbudet. Det området vi nå søker for ligger lengre vest i Andebu kommune. I dette området ligger Vidaråsen Landsby. Der bor det ca. 120 mennesker og landsbyen har 37 boenheter. Sør for landsbyen har vi en voksende mekanisk bedrift som eksporterer 95% av sin produksjon. Bedriften samarbeider tett med næringsparken som fikk trådløs tilkopling i 2010. Området har spredt bebyggelse der samtli ge husstander har bedt kommunen hjelpe dem med samband. Flere av innbyggerne har gjennom flere år forsøkt å få Telenor til å gjøre noe både med et ustabilt linjenett og en manglende mobildekning. Andebu kommune har også hatt flere møter med Telenor, men s ignalene vi får er at dette er et ulønnsomt område å bygge ut. Vesfold er et lite fylke i areal, men vi har et landskap som gjør det både dyrt og krevende å gi bredbånd til alle. Ved å bygge videre på det som ble gjort i 2010, kan man med to nye antennema ster gi dekning til alle husstander i området. Andebu kommune har i likhet med de fleste kommuner i fylket vedtatt at ved all graving skal det legges trekkerør for fiber. Det er vi stolte av, men det hjelper i svært liten grad innbyggerne i dette området.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon