Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Høykom Infrastruktur 2011

Awarded: NOK 1.9 mill.

- Prosjektet har hatt flere møter sammen for å se på hvordan vi skulle komme frem til en søknad hvor vi kunne gi detaljert informasjon om hva kostnadene for utbyggingen ville bli og hvordan dette vil slå ut knyttet til egenfinansieringen på 40%. Dette h ar partene tatt på egen regning. - Beboerne har i flere runder forsøkt å få våre store kommersielle utbyggere på banen for å få de til å investere i områdene, men uten hell. Det er derfor vært en glede å kunne samarbeide med BOF som er en lokal bredbånd sutbygger som har vist stor entusiasme for å hjelp prosjektet fremover. - Prosjektet har valgt å ta kontakt med BOF as som er en lokal leverandør i Røyken og Hurum Kommune. De har drevet i bransjen siden 1981. De har en stab på 9 personer og utfører alle jobbene selv utenom graving. I tillegg har de en vaktordning alle dager fra 0800 til 2100. BOF as har et godt og etablert forhold til det lokale elverk. BOF har arbeidet med vellet i området som er veldig interessert i å bli med på å få etablert et nett i området. Vellet har gjort en undersøkelse og fått med seg beboerne i Gjerdal og på Hallenskog.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon