Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Polybait kunstig agn linefiske

Awarded: NOK 5.7 mill.

Sustainable bait for longline fishing. Today, seafood is used for bait within longline fishing, both in Norway, and internationally. Traditionally, squid, mackerel and herring has been the most frequently used baits in Norwegian longline fishing. On a more contemporary basis, the pacific species Saury has increasingly been used as bait. The marine raw materials that are used for bait today is in demand within the consumer market as seafood. This has created a need for alternative types of bait that do es not restrict the supply of seafood within the consumer market. Our bait is produced from residual marine raw materials, which contributes to improved profitability for the longline fleet, in addition to achieving more sustainable longline fishing. See www.kvalvikbait.no.

Bærekraftighet, miljø, kvalitet og kostnadsreduksjon er ønskede uttrykk i fiskerinæringen. Sammen med Sintef, Nofima og industrielle partnere forsker Polybait AS på å komme frem til metoder som skal gjøre tradisjonelt linefiske og autolinefiske mer bærekr aftig. Målsetningen er å komme helt bort fra bruk av matfisk til agn. Videre vil forskningen fremskaffe kunnskap om fiskens adferd som kan bidra til selektivt og bærekraftig fiske. I dag benyttes matfisk som agn i fiskerinæringen. Dette er et problem lok alt og globalt. Ved å erstatte dages bruk av matfisk med et kunstig agn hvor lukt og smak utvinnes fra lokale marine restråstoffer vil prosjektet bidra til i ivareta fiskeressurser, redusere global transport og dermed redusere klimautslipp. Ved produksjon av agnet benyttes biologiske polymerer og restavfall fra fiskeforedling. Under transport og lagring er kjøl/frys behovet borte og fraktkostnadene redusert. I tillegg vil Polaybait agn bidra til å opprettholde fiskebestander ved at en kan foreta målrettet selektivt fiske. Utover miljømessige fordeler vil norske bedrifter kunne få høyere verdiskapning på restråstoff fra egen fiskeforedling. I dag er økende agnpriser et problem for linefiskets økonomi. Selv om linefisket gir best kvalitet på fisken vil de h øye driftskostnadene ved kjøp av agn kunne stoppe dette tradisjonelle fisket. Med dette bærekraftige agnet vil en kunne få bedre kontroll og forutsigbare kostnader vedrørende linefiske.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena