Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Anvendelser og krav til sensorer for bruk på droner

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Number:

220349

Project Period:

2012 - 2012

Organisation:

Location:

Forprosjektet deles i tre aktiviteter Aktivitet 1: Etablere en prosjektgruppe for hovedprosjektet. En vil legge vekt på å få med samarbeidspartner som representerer brukere for eksempel innen havbruk og forvaltningen representert ved Kystverket og Fisker idirektoratet. Aktivitet 2: Kartlegge aktuelle problemstillinger. For å få oversikt over aktuelle problemstillinger for et hovedprosjekt, skal en arrangere møte med partnere og utvalgte brukere for å kartlegge innovativ bruk av instrumenterte droner i kys tsonen. Kartleggingen vil omfatte en oversikt over tekniske muligheter og utfordringer på områdene drone, sensorer og kommunikasjon. Resultatet av denne kartleggingen vil være bestemmende for målsetninger, leveranser og omfang for hovedprosjektet. Aktiv itet 3: Utarbeide søknad til MAROFF. Ferdigstille en søknad til MAROFF om hovedprosjekt av type Innovasjon i næringslivet Den foreløpige målsetningen med hovedprosjektet er: Beskrive funksjonelle og operasjonelle krav til instrumenterte droner og utvikl e og demonstrere bruken for noen utvalgte anvendelser innen drift og operasjon av maritime operasjoner og anlegg. Når det gjelder innholdet i hovedprosjektet henvises det forøvrig til prosjektbeskrivelsen som er vedlagt.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2