Back to search

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Nation-building, nationalism and the new 'other' in today's Russia (NEORUSS)

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

220599

Application Type:

Project Period:

2013 - 2016

Funding received from:

Location:

Den første prosjektworkshopen ble arrangert i Oslo 1.-2 februar 2013. Her utformet vi spørreskjemaet for surveyen og diskutert tema og innretning på individuelle artikler og bidrag til det felles bokprosjektet. Surveyen ble gjennomført i juni 2013. I 2014 sikret prosjektet seg ytterligere finansiering (100 000 kroner) fra Fritt Ord for å gjennomføre en oppfølgingssurvey for å måle endrede holdninger i den russiske befolkningen etter anneksjonen av Krim og konflikten Øst-Ukraina. Denne surveyen ble gjennomført i november 2014. Flere prosjektdeltakere har dessuten gjennomført feltarbeid: i Republikken Komi, Moskva, Krasnodar og Stavropol. Formidling: Som en integrert del av prosjektet organiserer vi hvert år fire seminarer på NUPI om ulike aspekter ved moderne russisk nasjonalisme. Ved slutten av denne rapportperioden har vi avholdt elleve slike seminarer: Peter Rutland 31. januar 2013; Jerry Pankhurst 5. mars 2013; Aleksander Verkhovsky 3. september 2013; Marlene Larulle 28. november 2013; Henry Hale 10. februar 2014; Vera Tolz-Zilitinkevic 15. mai 2014, Emil Pain 22. september 2014; Andreas Umland 28. oktober 2014; Mikhail Alexseev 13. mars 2015; Charles King 10. juni 2015; Anastasia Mitrofanova og Natalia Kosmarskaia 22. september 2015. Oppmøte har variert fra 35 til 70 deltakere. Den 25. oktober 2013 arrangerte prosjektet et dagsseminar på Higher School of Economics i Moskva, se http://www.youtube.com/watch?v=iAT5yn4tMe0, http://www.youtube.com/watch? v = fIqGj7pA-_I og http://www.youtube.com/watch?v=2sGDtMgAK1A Foreløpige funn ble også presentert på ulike andre konferanser, herunder British Association of Slavic and East European Studies Annual Convention (BASEES) i Cambridge i april 2014, og Association for the Study of Nationalities/Central European University (ASN/CEU) i Budapest i juni 2014. I løpet av rapportperioden har prosjektdeltakerne presenterte resultatene på flere internasjonale konferanser/kongresser. De viktigste er: BASEES, Cambridge, 28.-30. mars 2015 (1 panel), ASN Convention, Columbia University, New York, 23.-25. april 2015 (1 panel); og IX ICCESS Kongressen, Makuhari, Tokyo, 3.-8. august 2015 (2 paneler). Alle prosjektdeltakerne publiserer funn fra prosjektet i fagfellevurderte tidsskrifter registrert i NSDs database for vitenskapelige tidsskrifter. Et flertall av deltakerne har allerede fått sine prosjektartikler akseptert/publisert. Flere prosjektmedlemmer har også bidratt til å popularisere funn fra prosjektet gjennom avisartikler i aviser og på internett. Prosjektet og dets (foreløpige) resultater er rapportert i blant annet Aftenposten, Klassekampen NRK P2 (Dagsnytt, Dagsnytt 18, Verden på lørdag), OpenDemocracy, flere russiske aviser, Transitions Online, Johnson's Russia List, Washington Post og The Guardian. Det viktigste slutt produktet er den redigerte boken The New Russian Nationalism: Imperialism, Ethnicity, Authoritarianism 2000-2015, vil etter planen bli publisert av Edinburgh University Press i januar 2016. Vi er også i gang med å oversette flere av bokkapitlene til russisk.

We will analyze the new preconditions for nation-building in Russia and for the formulation of policies on the 'national question'. Four issues will be targeted. 1. Changes in the state's policies and political signals. We will examine statements by Med vedev and Putin, as well as by leading members of Duma parties and Kremlin policy advisers. In particular, we will analyze the relative strength of state-oriented and ethnicity-oriented vectors in the nationality concept. As target topic we choose to foc us on federal migration policies. To what degree do the state authorities explain to the public that the immigration is an indispensable necessity in the Russian economy? 2. The nationality issue in the opposition. What alternative does the anti-system o pposition represent when it comes to the formulation of a national idea? Is there a tug of war going on in this movement between liberals and nationalists? Most Western researchers have tended to focus on the extreme right. While this should not be ignore d, we believe it is equally important to study attitudes among the pro-Western liberals. Have the liberals formulated their own national idea? 3. The role of the media. Media, and in Russia TV in particular, are crucial in forming popular opinion on s ensitive issues. We will single out for special examination three major TV channels and how they are covering issues of ethnic and national cohesion. In addition we will examine a selection of mainstream newspapers, high-brow elite publications, and popu lar internet sites. 4. Changes in the public mood. Researchers disagree about the strength of support for xenophobic nationalism in Russia and more research is needed in the form of large-scale surveys. This is particularly important in the situation of the recent renewed popular mobilization against the regime. We will conduct a survey with 4,500 respondents using the same polling institute as we used in another NRC funded research project ten years ago.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

NORRUSS-Nordområdene og Russland