Back to search

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

XXI Nordiske kommunalforskningskonferanse

Awarded: NOK 62,215

Den 21. nordiske kommunalforskningskonferansen skal i 2012 arrangeres ved Universitetet i Oslo. Disse årlige konferansene arrangeres etter tur ved de medvirkende lærestedene i Norden (de mest sentrale er Göeborgs Universitet, Umeå Universitet, Syd-dansk U niversitet, Åbo Akademi og Universitetet i Oslo; sistnevnte institusjon deler ansvaret med universitetene i Bergen og Kristiansand). Formålet med konferansene er å bringe sammen forskere med interesse for kommunal- og regionalpolitiske spørsmål. Herunder legges det vekt på å trekke inn unge forskere i etableringsfasen, gjerne phd-kandidater, samt kvinnelige forskere. En betingelse for å delta er at deltakerne legger fram rapporter eller notater fra egen forskning. I år søkes formatet for arrangementet å u tvides ved 1) at det legges inn et innslag av 'forskerskole' for yngre forskere, 2) samt mer vekt på internasjonale (ikke-nordiske) kontakter, bla. som forelesere ved forskerskolen. Arrangementet er av utpreget tverrfaglig karakter. Deltakerne represent erer et bredt speker av disipliner: Statsvitenskap, sosiologi, jus, historie, økonomi. Prosjektets egenfinansiering består av at deltakerne dekker sine reiseutgifter gjennom tilskudd fra egne institusjoner, samt en særskilt bevilning fra UiO

Funding scheme:

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional