Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2012

Awarded: NOK 50,000

Semantic Days er en årlig konferanse for bruk av semantisk teknologi i industri og forsvars sektoren. Konferansen presenterer bidrag fra disse sektorene, og fra norske og utenlandske forskningsinstitutter og universitet. Det er syvende gang konferansen av holdes.Det forventes 70-80 deltagere fra inn- og utland.

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT