Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordisk 1700-tallskonferanse

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Manager:

Project Number:

222689

Project Period:

2013 - 2014

Location:

Subject Fields:

Med tittelen 1700-tallet i praksis retter konferansen søkelyset både mot 1700-tallets praksiser og våre egne praksiser når vi studerer 1700-tallet. Praksisbegrepet imøtekommer interessen for det konkrete, individuelle og materielle i historieforskningen. Tradisjonelt innbyr 1700-tallet til å trekke store historiske linjer, men praksisbegrepet flytter tyngdepunktet fra det epokale til det spesifikke, fra de store ideene til de mangfoldige samtalene, fra de ruvende personlighetene til nettverkene og proses sene. Opplysningstiden er ikke bare et idékompleks men kan studeres som et flettverk av praksiser innenfor politikk, vitenskap, medisin, hverdagsliv, underholdning, litteratur, kunst. Likeledes inviterer praksisbegrepet til et nytt blikk på de konkrete do kumentene, mediene og materialene som utgjorde 1700-tallets kultur. På 1700-tallet skjedde en teknisk og økonomisk utvikling som endret den materielle kulturen og dermed kulturens forhold til det materielle.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam