Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 6th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_13. To be held in Tromsø, Norway 20-22 februar 2013

Awarded: NOK 0.15 mill.

BIOPROSP_13 er den 6. internasjonale konferansen om marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med lokale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program som g ir deltakerne mulighet til å bli oppdatert om de siste fremskritt innen forskning og kommersialisering relatert til marin bioprospektering. Det marine miljø og det arktiske hav har blitt omtalt som det siste forskingsfelt for oppdagelse av nye unike medis iner og biologisk aktive virkestoffer som kan anvendes innenfor et stort spekter av produkter slik som ingredienser, kosttilskudd, industrielle enzymer, energi og farmasøytisk industri. Bioteknologisk kompetanse og metode brukt gjennom hele verdikjeden er helt sentralt for å stimulere denne utviklingen. BIOPROSP_13 skal bidra med interessante foredrag fra inviterte foredragsholdere og via korte foredrag fra deltakerne der utfordringer og muligheter for industrielle applikasjoner for marine bioaktive forbi ndelser skal illustreres. BIOPROSP bør sees som et strategisk element i den nasjonale strategien for satsing på marin bioprospektering. BIOPROSP er i ferd med å utvikle seg til et internasjonalt møtested der aktører fra industri, forskning og beslutning stakere møtes. Programkomiteen arbeider aktivt for å legge til rette for nettverksbygging. Vi erfarer også at deltakerne planlegger andre møter i forbindelse med konferansen. Per dato er det 10 bekreftede foredragsholdere fra USA, Russland, Tyskland, UK, Danmark og Island. Det vil også bli arrangert pre konferanse workshop om spesifikke tema. I samarbeid med UiT ønsker vi å tilby et poenggivende dr.gradskurs innen marin bioprospektering til nasjonale og internasjonale dr. gradsstudenter BIOPROSP_13 har mål om 250 deltaker (max 300) og vi jobber aktivt for å få økt internasjonal deltakelse fra 25 til 35 %. Registrering åpner august 2012.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

NordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserGlobale utfordringerLTP2 Petroleum og mineralerInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapMatMat - Grønn sektorNordområdeneSvalbardBransjer og næringerNæringsmiddelindustriEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterKlimaMatMat - Blå sektorNordområdeneUnike forskningsmuligheterMatMat - BlågrønnInternasjonaliseringPolarArktisPortefølje LivsvitenskapInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtviklingsarbeidHelseLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensInternasjonaliseringMobilitetNaturmangfold og miljøKlimaNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdeneMarinØkosystem (utgår 2014)GrunnforskningBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje HelseNaturmangfold og miljøLTP2 HavLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetNordområdeneArktisPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierMarinHavbrukNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerPolitikk- og forvaltningsområderMarinPortefølje HavNaturmangfold og miljøØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)EnergiFornybar energi, bioPortefølje PetroleumLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakNordområdeneKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, polar og miljøNordområdeneEnergi, petroleum og mineralressurserEnergiInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)PolarSvalbardLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiUndergrunnsforståelsePolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolarBransjer og næringerHelsenæringenInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidNordområdeneGeopolitikk, internasjonal sikkerhet og folkerettAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMatLTP2 Fornyelse i offentlig sektorHelseBasal biomedisinsk forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningEnergiReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPortefølje Energi, transport og lavutslippBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Fagmiljøer og talenterNordområdeneKunnskapsbasert næringsutvikling