Back to search

KLINISK-Klinisk forskning

Nordic Melanoma Meeting in Oslo, 6-8 Sept. 2012

Awarded: NOK 12,327

Project Manager:

Project Number:

223061

Project Period:

2012 - 2012

Funding received from:

Subject Fields:

For tiden finner det sted en liten revolusjon i melanombehandlingen. For første gang på 30 år har vi nå medikamenter som forlenger levetid og muligens helbreder pasienter med spredning fra malignt melanom. Denne utviklingen gir helt nye muligheter for mel anomforskning. Møtet ble tidligere arrangert hvert annet år, men med den raske utviklingen i forskning og behandling av melanom er det behov for årlige møter Det er ingen tvil om at Norden har stort potensiale for samarbeid om klinisk forskning i malignt melanom. Nordic Malignant Melanoma Meeting er blitt en meget viktig arena for nettverksbygging i Norden for samarbeid om melanomforskning . Programmet består av innlegg fra hvert land med oversikt over hva som foregår av forskning, klinisk og laborato riemessig. I tillegg blir det innlegg av flere internasjonalt kjente foredragsholdere. Fra Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning, som i Norge og Norden er helt sentrale i malignt melanom forskning, klinisk og i laboratoriet, i vil det mange in nlegg. Fra Haukeland universitetssykehus, som også har stor aktivitet i melanom forskning, vil det bli flere innlegg. Vi for venter 100-120 deltager, onkologer, dermatologer, kirurger og lab. forskere.

Funding scheme:

KLINISK-Klinisk forskning