Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium

Awarded: NOK 49,999

Project Number:

223094

Project Period:

2012 - 2013

Funding received from:

Location:

Norges Birøkterlag ønsker å arrangere Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium i begynnelsen av 2013. Her vil vi samle forskere og fagmiljøer innenfor birøkt i de nordiske landene. Næringslivet i de ulike landene ønskes også velkomne til konferansen s amt at vi søker å tiltrekke forskere/fagansatte fra land utenfor de Nordiske og Baltiske. Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium gir en unik møteplass for forskere og fagmiljøer for å utveksle resultater fra eksisterende forskning og planlegge komm ende forskning, knytte kontakter og diskutere kommende forskningsprosjekter og muligheter for samarbeid over landegrensene. En stor utfordring innenfor FoU innenfor birøkt er at miljøene i de nordiske og baltiske landene er små. Det er derfor spesielt viktig at miljøene i de ulike landene møtes.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram