Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

Der ansøges om publiceringsstøtte til den videnskabelige antologi Dating the Sagas redigeret af Else Mundal

Awarded: NOK 47,000

Project Number:

225431

Project Period:

2013 - 2013

Funding received from:

Subject Fields:

Partner countries:

Antologiens tema er dateringen av islendingesagaene. Alle sagaene innenfor denne genren er anonyme, og derfor vanskelige å datere. De bygger dessuten i større eller mindre grad på en munnlig tradisjon som også kan ha satt sitt preg på det skriftlige verke t, og tekstene ble ikke avskrevet ordrett, men kunne i noen tilfeller bli betydeleg omarbeidet av seinere avskrivere. Alt dette gjør at det er et interessant spørsmål hva vi egentlig daterer når vi prøver å datere en islendingesaga. Men selv om det er va nskelig å datere islendingesagaer, genren så vel som de enkelte sagaer, er dateringen av disse tekstene viktig for å kunne danne seg et bilde av den litterære utviklingen på Island på 1200-tallet. I boken ?Dating the Sagas. Reviews and Revisions? drøfter forfatterne metodiske problem i tilknytning til sagadatering, kriterier for datering og dateringen av noen av de mest sentrale sagaene.

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform