Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

Espen Schaanning: Lykkens politikk. Fransk opplysningstid og synet på menneske og straff hos Helvetius

Awarded: NOK 70,000

Project Number:

225454

Project Period:

2013 - 2013

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Claude-Adrien Helvetius (1715-1771) var 1700-tallets kanskje mest berømte og omdiskuterte filosof. Hans bok De l'esprit (Om ånden) fra 1758 gjorde skandale da den kom og ble fordømt av de fleste offentlige instanser, for eksempel av erkebiskopen i Paris (november 1758), paven (januar 1759), parlamentet (februar 1759) og Universitetet i Sorbonne (april 1759). I dag er han nærmest glemt, blant annet fordi han aldri fikk noen plass i filosofenes kanon. Det finnes ingen større fremstilling av Helvetius på no rsk. Internasjonalt finnes det noe litteratur, men ingen har foreløpig undersøkt forholdet mellom menneskesyn og rettsfilosofi, mao synet på straff, i Helvetius' forfatterskap. Schaannings bok er den første boken om Helvetius som fokuserer på denne temati kken.

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform