Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovens betydning for norsk utenrikshandel på nett

Awarded: NOK 0.25 mill.

Prosjektet er et interaktivt formidlingsprosjekt på nett med utgangspunkt i datamateriale samlet av ett av delprosjektene i forbindelse med grunnlovsjubileet. Nettstedet vil gi publikum mulighet til selv å utforske hvordan sentrale deler av norsk utenrik shandel endret seg som konsekvens av grunnloven. Arbeidet forankres ved Norsk lokalhistorisk institutt etter forespørsel fra NTNU sitt grunnlovsprosjekt Grunnloven og det regionale; hegemoni, kontinuitet og brudd.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Funding Sources