Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Scandinavian Maritime Conference (SMC)

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

226785

Project Period:

2012 - 2013

Den internasjonale maritime konferansen SMC er et tiltak for formidle ny viten, ny teknologi og kompetanse overfor maritimt næringsliv og utdanning- og forskningsmiljøer i Skandinavia. Struktur og organisering Konferansen vil ha fem temaer organisert i egne arenaer. Felles for alle temaene er "grønn skipsfart" og visjonen nullutslipp til sjø og luft. Konferansen har en integrert utstilling. Utstillere er typisk virksomheter som foredragsholderne er hentet fra. Arenaenes titteler er: - Human Factors in complex maritime operations - Clean Short Sea Shipping in Northern Europe - Green technologies & Business opportunities - Maritime competence and career in Scandinavia - Arena SimSam & maritime simulators Som eksempel har arenaen "Human Factors in c omplex maritime operations" tre MAROFF prosjekter presentert. Human factors er en viktig forskingsområde for å oppnå større sikkerhet om bord og forhindre ulykker og påfølgende utslipp. Koblingen mellom forsking innen psykologi innen dette fagfeltet samme n med nye teknologiske muligheter kan gi spennede synergieffekter. Foredragsholdere og besøkende Konferansens over 50 foredragsholdere er håndplukket fra maritimt næringsliv, fra forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner i alle tre land. Gjennomsnit telig holder foredragsholderne et høyt utdanningsnivå. Konferansen håper å bli besøkt av 250 gjester.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2