Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arctic Frontiers - Emerging Leaders 2013

Awarded: NOK 26,999

Jeg er sosialantropolog med spesialisering i Arktis, miljø og ressursforvaltning. Jeg har min utdannelse fra Tyskland med studieopphold i Nord-Norge, Island, Grønland og Canada. PhD-prosjektet mitt handler om hvilken innflytelse oljesandindustrien har på lokalbefolkningen. Problemstillinger fokuserer på de lokale fremtoningene av tre globaliseringskriser, spesielt i forhold til identitetskonstruksjoner, makt, og landrettigheter/ressursforvaltning, som vil være sentrale i analysen. Jeg er vant med å jobbe tverrfaglig og har stor interesse for fysikk og biologi. Emerging leaders vil gi meg anledning til å komme i kontakt med andre doktorgradsstudenter som jobber i samme felt men med ulik faglig bakgrunn. Diskusjon og utveksling av forskningsresultater anser jeg som avgjørende for å få høy forskningskvalitet. Jeg er interessert i å sammenlikne forskjellige resursutvinnings prosjekter i nord og ser på både positive og negative konsekvenser for lokalbefolkningen. Feltarbeid og relasjoner til både NGOs og invol vert industri er nødvendig for å lykkes. Arrangementet gir mulighet til å møte personlig forskjellige aktører i nordområdene. Arktisforskning er blitt høyaktuelt i de siste årene og er veldig kontroversielt. Derfor synes jeg at det er ekstra viktig å ha noen arenaer, hvor forskning, politikk og næringsliv møtes på en uoffisiell måte for å diskutere og ha samtaler om temaer som ressursforvaltning.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Thematic Areas and Topics

Globale utfordringerGlobale klimautfordringerGlobale utfordringerNordområdeneSvalbardGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerKlimaGlobale klimautfordringerPolarArktisInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Miljø og naturmangfoldUtviklingsarbeidDelportefølje Klima og miljøMiljø og naturmangfoldKlimaNordområdeneLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Klima, polar og miljøKlimaInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetNordområdeneGeopolitikk, internasjonal sikkerhet og folkerettMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolarSvalbardInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetVelferd, arbeidsliv og utdanningNordområdeneArktisGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Portefølje Klima- og polarforskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPolarPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologi