Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet

Awarded: NOK 0.32 mill.

-

Prosjektet vil stille spørsmål om rekkevidden av folkelig deltakelse i politikken før, etter og i selve året 1814. Prosjektet er sprunget ut av historikermiljøet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved universitetet i Bergen. Prosjektet vil munne ut i en bok som vil ha et kritisk perspektiv på 1814-demokratiet, og et åpent seminar basert på bidragene til boka.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Funding Sources