Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Movon-Den mobile varehandelsopplevelsen. Utnyttelse av mobilens unike egenskap: evnen til å sammenkoble den fysiske og den digitale verden.

Alternative title: null

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

229051

Project Period:

2013 - 2016

Funding received from:

Location:

Partner countries:

The MOVON project has contributed to value creation by leveraging the mobile phone's unique properties in the retail sector; The mobile phone links the physical and digital world together in a way that no other digital device can. The project had two primary research themes: Theme 1: Cross-channel customer processes - the role of mobile in retail The Retail sector needs to better understand the interaction between digital channels and physical stores, and how the mobile can bridge the gap between them. How can mobile improve the retail experience, both before, during and after the store visit? Theme 2: Experimentation-based development methodologies The project identified a large number of promising use cases for mobile in retail. The area is still immature and therefore in need of an exploratory approach. How can an experimantation-based development methodology be utilized to create innovations with limited resources and investment funds? Coop, as a business partner in the project, developed solutions that promoted innovative use of mobile phones in stores. The innovations were a combination of new services, new forms of distribution, new organization and new business models. The project has run a number of innovation workshops to identify, evaluate and prioritize innovation ideas, followed by structured experiments (?demonstrators?) to iteratively develop and test the most promising ideas on customers. Coop was the project´s business partner, with inFuture as knowledge partner. SNF, NHH, and CTF were the project´s research partners. The knowledge and research partners contributed with leading international knowledge and expertise in service innovation.

Prosjektet MOVON skal bidra til å utløse ny og større verdiskaping enn hva som ellers vil være mulig, gjennom å utnytte mobilens unike egenskap: Mobilen knytter den fysiske og digitale verden sammen på en måte som andre digitale enheter ikke kan. Dette bl ant annet fordi den tas med «overalt», at den er mer personlig enn en PC, at den kan være oppmerksom på kontekst og at den de senere årene har fått datakraft på linje med PCer. Prosjektet skal definere, utvikle og teste et sett av bruksscenarier ved hjel p av demonstratorer. Basert på resultatene av disse testene vil Coop utvikle konkrete, verdiskapende løsninger. Det økonomiske potensialet vurderes å være en betydelig andel av selskapets langsiktige omsetningsvekst. Realiseringen av innovasjonene vil skj e i tråd med det strategiske utviklingsprogrammet Coop allerede har etablert. Bruksscenariene vil være konseptinnovasjoner. Det vil si en kombinasjon av en ny tjeneste, ny distribusjonsform, ny organisering og ny forretningsmodell. Det er denne nye samme nsetningen som er det innovative og det krevende. Det overordnede målet for FoU-aktivitetene i MOVON er å støtte og vitenskapeliggjøre konseptinnovasjonsprosessen i varehandelsbedrifter generelt og i MOVON-prosjektet spesielt. Dette krever kunnskapsutvikl ing på metodikk for konseptinnovasjonsprosesser og kunnskap om kunders mobilhandelsadferd. Coop er søkerbedrift. SNF, NHH, CTF og inFuture er FoU-partnere. FoU-partnerne bidrar med internasjonalt ledende kunnskap om og kompetanse på tjenesteinnovasjon.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena