Back to search

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Epidemiology of Early Life Factors and Breast Cancer Risk by Molecular Subtype

Alternative title: Tidlige faktorer i livet og risiko for molekylære undertyper av brystkreft

Awarded: NOK 5.3 mill.

Brystkreft kan deles i molekylære undergrupper, og i denne undersøkelsen har vi valgt å kategorisere sykdommen i seks slike grupper. Det er mange faktorer som knyttes til risikoen for brystkreft, og blant disse er også forhold som bestemmes i mors liv, og som påvirker fødselskarakteristika som fødselsvekt, fødselslengde og morkakens størrelse. I dette prosjektet ønsker vi å studere om disse faktorene fra tidlig i livet kan knyttes til framtidig risiko for brystkreft, og om disse faktorene kan ha ulik samm enheng med ulike undergrupper av brystkreft. Denne studien er en del av et større prosjekt, og subtypingen av brystkreft for dette spesielle prosjektet har tatt vesentlig lenger tid enn man forutsatte fra begynnelsen. Imidlertid vil subtypingen ferdigstilles i løpet av kort tid, og de opprinnelige analysene vil da kunne gjennomføres. I mellomtiden har PhD-stipendiaten gjennomført en annen analyse som ikke var beskrevet i prosjektsøknaden. I den analysen brukte vi tilsvarende data om molekylære subtyper av brystkreft som allerede er blitt typebestemt, og artikkelen er nettopp publisert i Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, under tittelen "Molecular subtypes of breast cancer: long-term incidence trends and prognostic differences". Artikkelen beskriver tidstrender i brystkreftinsidens, inndelt etter molekylære subtyper blant norske kvinner født mellom 1887 og 1977, og i tillegg til insidenstrender, omfatter artikkelen en analyse av overlevelse blant pasientene, også etter molekylære subtyper. Overlevelse ble sammenliknet mellom kvinner diagnostisert før 1995 og kvinner diagnostisert i 1995 eller senere. Resultatene viste klare forskjeller i insidenstrender, hvor det har vært en markant økning i risiko for luminale subtyper over tid, mens det har vært en beskjeden økning i non-luminale subtyper. Med hensyn til prognose, har det vært en konsistent forbedring for alle subtyper av brystkreft siden 1995.

Molecular subtypes of breast cancer are typically classified as luminal A or B, HER-2 receptor positive and triple negative breast cancer. Adult risk factors, including age at menarche, age at first birth, parity, and body mass, have shown differential as sociations with these subtypes, and support a heterogeneous nature of the disease. The intrauterine environment is important for breast cancer development, but perinatal factors, including placental weight and birth size, have not been studied in relation to molecular subtypes. Also, birth size is closely linked to maternal size, and maternal height may be associated with breast cancer risk among daughters, possibly mediated by perinatal factors. Maternal height may also be an effect modifier of the assoc iation of perinatal factors with breast cancer risk. Three specific hypotheses will be investigated: (1) Birth size (weight and length) is differentially associated with risk for different subtypes of breast cancer: we hypothesize that birth size is p ositively associated with luminal A and B breast cancer. (2) Placental weight, an indicator of placental function, is more strongly associated with breast cancer risk than birth size. Associations of placental weight are strongest for the luminal A and B subtypes. (3) Maternal height is positively associated with breast cancer risk in daughters, and the positive associations of placental weight and birth size are most evident in daughters whose mothers were relatively tall. This research will be based on a follow up of 23,478 Norwegian women (born 1920-1966), and will include at least 800 incident breast cancers (1961-2010). Molecular subtypes will be determined using tissue microarray technology applied to stored breast tissue. The results will advan ce our understanding of early roots of breast cancer, and be useful for developing specific prevention strategies for breast cancer, possibly aimed at particular subtypes.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol