Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA

Awarded: NOK 72.0 mill.

Funding scheme:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Thematic Areas and Topics

InternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 VelferdstjenesterPortefølje Velferd, kultur og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturVitenskap og samfunnPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierAnvendt forskningLTP2 Utdanning og livslang læringPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturKultur og naturVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgGrunnforskningLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieLTP2 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidKulturPortefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningUtdanningUndervisning og læringLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingUtviklingsarbeidLTP2 ForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidForskningsinfrastrukturVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningIKTVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagKulturSpråk, medier og kommunikasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferdLevekår og befolkningsutviklingKulturSamfunnets kulturelle grunnlag