Back to search

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Oslo Global Mobility Forum 2012 - utredning rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft til Norge - bev fra Disp.fond

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

232339

Project Period:

2013 - 2013

Location:

Funding scheme:

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project