Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovssymposium ved Det juridiske fakultet 2014

Awarded: NOK 66,916

Project Manager:

Project Number:

233583

Project Period:

2014 - 2014

Funding received from:

Location:

Grunnlov, politikk og rettssikkerhet» er tittelen på det tredje og siste grunnlovssymposiet Det juridiske fakultet ved Universitetet arrangerer som ledd i fakultetets grunnlovssatsing. Under denne tittelen løftes så vel rettshistoriske som dagsaktuelle pr oblem som Grunnloven tar sikte på å regulere opp til debatt. Temaer som vil bli belyst og drøftet fra ulike vinkler er blant annet den norske forfatningens fasthet og fleksibilitet, sammenheng mellom grunnlovstolkning og samfunnsutvikling, endringer i sto rtingsmakt de siste 200 år og hvordan fremveksten av internasjonale domstoler har påvirket Høyesteretts suverenitet. Et innlegg om det islandske eksperimentet med "Facebook-demokrati" i grunnlovsprosesser skal bidra til å utvide det nasjonale perspektivet . Fagseminaret skal avsluttes med en paneldiskusjon med politiske og vitenskapelige bidragsytere om balansen mellom lojalitet mot den politiske flertallsviljen og lojalitet mot internasjonale menneskerettsregimer og internasjonale samarbeidsforpliktelser. Fagseminaret vil bli forsterket av et eksternt arrangement med bredere appell på Litteraturhuset i Bergen ettermiddagen før. På litteraturhuset inviteres det til debatt om det grunnlovsfestede offentlighetsprinsippets demokratiske funksjoner. De to samme nkoblede arrangementene skal gå av stabelen 19.-20. februar 2014 og inngår i Stortingets offisielle jubileumsprogram for grunnlovsjubileet.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014