Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kommersiell norsk mikroalgeproduksjon i regulert klima

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Number:

233656

Project Period:

2014 - 2017

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Mikroalger er en fornybar ressurs med et stort potensial som ingrediens i fôr til fisk, kosttilskudd og i farmasøytisk industri. Målet med prosjektet MikroalgeKom er at Kristiansen Gartneri skal utvikle en miljøvennlig produksjon av mikroalger i veksthus i samarbeide med UMB, EWOS og Salsnes. Marine mikrolager er primærprodusenter av de essensielle omega-3 fettsyrene (HUFA), som i tillegg har en god sammensetning av aminosyrer og inneholder stoffer som kan ha en positiv virkning på fiskens helse. Med vår kunnskap om virkningen av klimafaktorer på plantevekst og utstyret vi har for å regulere miljøfaktorene i veksthus skal det være mulig å utvikle en produksjon av alger. Mikroalgene ser ut til å reagere som planter på miljøfaktorene de månedene vi nå har gjennomført en testproduksjon i veksthusanlegget. Dette gir en god basis for å vurdere produksjon på ca 600 m2 (6-10.000 kg i året). Et godt og internasjonalt forskningsmiljø på Ås er en sentral faktor for oss i vurderingen av en videreutvikling av mikroa lgeproduksjonen. Dette gjelder den rent dyrkingsmessige, men også analyser og mulig anvendelse. Vi er avhengig av en avtale med et firma som ønsker å bruke algene inn i sin produksjon og at det der oppnås en pris som gjør dette økonomisk interessant. Vi s er at det er gode muligheter i en mikroalgeproduksjon, men at det også er mange utfordringer. Lykkes dette vil det kunne bli en betydelig produksjon i vårt gartneri og for veksthusnæringen i Norge. På Ås er det mange miljøer som samarbeider både nasjonal t og internasjonalt. Ås- miljøet har gjennom mange år vist seg som en god samarbeidspartner for veksthusnæringen. Det er viktig for oss for å bedre vår kompetanse. Vi vil samarbeidet med Salsnes filter om høsteteknologien og EWOS inn mot anvendelse av alg ene i fiskefôr.Videre med Pronova BioPharma om anvendelse av algene som råstoff i deres produksjon av omega 3 produkter og trolig legge basis for utvikling av nye.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram