Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Engineering of novel antibodies for targeted anti-viral therapy

Alternative title: Design av nye antistoffer for målrettet anti-viral terapi

Awarded: NOK 7.9 mill.

Infeksjonssykdommer tar livet av mer en dobbelt så mange mennesker som kreft, og tendensen er økende grunnet utstrakt bruk av immundempende legemidler ved sykdom og transplantasjoner. Spesifikk og mer effektiv behandling rettet direkte mot det forårsakende patogenet, være seg virus eller bakterie, er etterspurt. Antistoffterapi mot kreft og immunologiske sykdommer er i utstrakt og økende bruk grunnet stor klinisk effekt, enten ved at behandlingen lindrer eller kurerer sykdom. Tilsvarende er det et stort potensial for utvikling av antistoffterapi rettet mot bekjempelse av infeksjonssykdommer. Dette prosjektet beskriver utvikling av en ny og unik teknologi som bygger på nye oppsiktsvekkende funn som avslører hvordan antistoffer kan bekjempe infeksjon på innsiden av kroppens celler. Ved bruk av avanserte molekylære verktøy vil en helt ny form for terapeutiske antistoffer bli konstruert. Disse unike antistoffene vil binde seg til det fremmede patogenet og målrettet bli styrt til en naturlig nedbrytningsmekanisme for påfølgende effektiv nøytralisering og eliminering fra kroppen. Konseptet vil kunne bane vei for en helt ny generasjon med antistoffterapi skreddersydd for infeksjonssykdommer. Vi har nylig klart a å skreddersy IgG antistoffer som kan beskytte mer effektivt mot viral infeksjon. I tillegg så har vi designet et IgG format som trolig vil gi betydelig forlenget serum levetid. De nylige konstruerte antistoffene har enten svakere eller forbedret binding til anti-virale reseptorer, og gir senket eller forbedret evne til å nøytralisere virus, samt å indusere pro-inflammatoriske responser. Både konseptet og de konstruerte humane IgG antistoffene er beskrevet i to uavhengige patentsøknader som nå er under evaluering. En ikke-eksklusiv lisensavtale vil bli signert med et stort internasjonalt selskap i løpet av de kommende ukene.

Infeksjonssykdommer tar livet av mer en dobbelt så mange mennesker som kreft, og tendensen er økende grunnet utstrakt bruk av immundempende legemidler ved sykdom og transplantasjoner. Spesifikk og mer effektiv behandling rettet direkte mot det forårsakend e patogenet, være seg virus eller bakterie, er etterspurt. Antistoffterapi mot kreft og immunologiske sykdommer er i utstrakt og økende bruk grunnet stor klinisk effekt, enten ved at behandlingen lindrer eller kurerer sykdom. Tilsvarende er det et stort p otensial for utvikling av antistoffterapi rettet mot bekjempelse av infeksjonssykdommer. Dette prosjektet beskriver utvikling av en ny og unik teknologi som bygger på nye oppsiktsvekkende funn som avslører hvordan antistoffer kan bekjempe infeksjon på in nsiden av kroppens celler. Ved bruk av avanserte molekylære verktøy vil en helt ny form for terapeutiske antistoffer bli konstruert. Disse unike antistoffene vil binde seg til det fremmede patogenet og målrettet bli styrt til en naturlig nedbrytningsmekan isme for påfølgende effektiv nøytralisering og eliminering fra kroppen. Konseptet vil kunne bane vei for en helt ny generasjon med antistoffterapi skreddersydd for infeksjonssykdommer.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping