Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgi en samisk oversettelse av Sara Margrethe Oskals doktorgradsavhandling "Samisk gjøgler ut i verden" (2010)

Awarded: NOK 0.14 mill.

"Skealbma máilmmi lávddiin" (arbeidstittel) er en oversettelse av stipendiatsarbeidet til Sara Margrethe Oskal til samisk språk og for samiske lesere. Hun disputerte ved Kunsthøgskolen i Oslo ved Fakultetet for scenekunst i januar 2010 med avhandlingen "S kealbma ut i verden. Samisk gjøglertradisjon i fortellinger og joik, og moderne sceneuttrykk." "Skealbma máilmmi lávddiin" er den eneste teksten innen scenekunst som tar for seg samisk scenekunst og samisk gjøglertradisjon. Alt i alt er det utgitt svært få fagbøker innen samisk scenekunst, og vi ser at en slik bok ville vært til stor nytte i flere studier og teatermiljøer, for eksempel i samisk teaterutdanning, forteller- og joikestudier, lærerutdanningen osv., og ikke bare i Norge, men også i samiske te atermiljøer i Finland og Sverige. Denne boka fremmer samisk teater og belyser samiske forteller- og joiketradisjoner i moderne tid. Innhold: Forfatteren forsker på humoren i samiske fortellertradisjoner og joik, og undersøker om den kan overføres til vår tids profesjonelle teaterscene. Skuespilleroppdrag, feltarbeid, møter med tradisjonsbærere, spørsmål om tradisjon og profesjonalitet og fremføring av monologer er grunnlaget for denne fagbokas innhold og for de fremføringene forfatteren gjør på grunnlag denne bokas forskningsarbeid. Boka fremmer samisk som fagspråk og forskningsspråk fordi man i forbindelse med oversettingen av denne boka vil samle inn, lage og fremme fagtermer og uttrykksmåter innen samisk teater og forskning av det.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning