Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Gjellesykdommer og immunresponser hos fisk. Forskningstermin i Australia.

Awarded: NOK 65,999

Project Manager:

Project Number:

233845

Project Period:

2014 - 2014

Location:

Vårsemesteret 2014 vil i sin helhet bli viet til forskning i Barbara Nowak sin gruppe ved Universitetet i Tasmania (forskningstermin). Barbara Nowak har i en årrekke markert seg som aktiv forsker innen fiskesykdommer og immunologi, særlig innen gjellesykd ommer som har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i Tasmania. Tilsvarende gjellesykdom forårsaket av amøber har nå også fått økt oppmerksomhet i Norge. Hos laks har det nylig blitt oppdaget et lymfoid vev i gjellene, og en unik antistoffklasse ho s beinfisk; IgT, har blitt vist å ha en spesiell rolle i slimlag hos laksefisk. Disse funnene har reist mange nye spørsmål om immunsystemet hos fisk med relevans for fremtidig sykdomsbekjempelse. Publikasjonslistene for Barbara Nowak og undertegnede viser at vi har felles interesser for disse temaene og forskningsoppholdet vil utvilsomt generere resultater, publikasjoner, og utvikle kontaktnettet med tanke på samarbeid.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst