Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Internasjonal samarbeidsplatform for helhetlig utnyttelse av dyrkede makroalger

Awarded: NOK 0.30 mill.

SINTEF Fiskeri og havbruk har de siste årene fått avslag på viktige søknader innen temaet dyrking av makroalger, bla fra programmene Bionær og Energix. Havbrukaprogrammet har ikke hatt relevante utlysninger på tema. En av årsakene til avslagene har vært m angelfullt internasjonalt samarbeid. Dette ønsker SINTEF Fiskeri og havbruk å forbedre, og vil derfor ta initiativ til å etablere en internasjonal samarbeidsplattform for helhetlig utnyttelse av dyrkede makroalger (Macroplatform) for å styrke instituttets posisjon på området.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst