Back to search

FORNY20-FORNY2020

SalmonProbe,- en ny og innovative metode for å angi smoltstatus

Alternative title: SalmonProbe - a new and novel method for assessment of smolt quality

Awarded: NOK 5.4 mill.

Viser til avtale med FORNY programmet - skal ikke fylles ut

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020