Back to search

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of Science and Technology Studies

Awarded: NOK 19,999

Støtte søkes til første år med ordinær drift av NJSTS, hvilket innebærer utgifter til hosting av nettside, språkvask og diverse promoteringsvirksomhet. Tidsskriftet har i løpet av 2013 (med støtte fra NOS-HS) fått på plass et bredt og internasjonalt aner kjent redaksjonsråd og international advisory board, en grafisk profil for utgaver, en nettside via Open Journal Systems som vil fungere som distribusjonskanal for tidsskriftet, samt tekster til ett nummer i 2013 og de to første numrene av 2014 (se vedleg g for eksempler på alt dette). Det søkes også om midler til forbedring av den grafiske profilen på nettstedet nordicsts.org, samt teknisk støtte til programmeringsoppgaver for å optimalisere brukeropplevelsen ved nettsida.

Funding scheme:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project