Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2014

Alternative title: Norwegian participation in the European Photovoltaic Technology Platform 2014

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Number:

235203

Application Type:

Project Period:

2014 - 2015

Funding received from:

The European technology platform on PV is one of the main bodies to decide which topics will be part of the EU call for research projects. In order for Norwegian industry to have a better chance of harvesting from the opportunities this system represents, it is important that Norwegian interests are are represented in these fora. This project supports Norwegian participation in the steering committee inn the Technology Platformand Norwegian participation in an Expert Pool. We will also collect informati on from Norwegian industry and inform Norwegian industry of the possibilities present in the EU system.

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP), og å øke norks deltakelse i EU-prosjekter. Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknolo gi. Planlagte aktiviteter: Møter: * EPTP Generalforsamling 2014 * Møter i Science, Technology & Applications Group til EPTP (~2 møter) * Informasjons -og nettverksmøter med norsk industri for å informere og bygge konsortier mot Horizon2020 utlysninge r. Andre aktiviteter: * Nettverksbygging * Drift av norsk skyggegruppe sammensatt av representanter fra industri og forskningsinstitusjoner for å ivareta norske interesser inn i plattformen (2 møter i gruppa) Spesielt innenfor silisium basert solcelletek nologi har norske bedrifter og forskningsinstitusjoner sterke interesser og lange tradisjoner. Her har vi lang erfaring på blant annet produksjon av høyrent silisium, forskjellige krystalliseringsteknikker, wafering og solcelleprosessering. Solcelleindus trien både i Norge og Europa er i store omveltninger, men sol var den raskest voksende energikilden i Europa i 2011, så det er et stort potensiale, samtidig som det er viktig at en jobber systematisk sammen for å stoppe nedgangen i norsk og europeisk solc elleindustri. De to søkerinstitusjonene, SINTEF Materialer og Kjemi og IFE, representerer til sammen mange års forskningskompetanse langs hele verdikjeden for Si wafer baserte celler, i tillegg til komplementær kompetanse på alternative PV-teknologier. Begge institusjonene har solstrøm som et satsningsområde og ønsker å etablere seg som ledende forskningsmiljøer i Europa på dette området. En naturlig del av denne satsingen vil derfor være å komme inn i beslutningsprosessen for nye utlysninger, samt br uke denne kanalen til bygge videre opp det internasjonale kontaktnettverket.

Activity:

ENERGIX-Stort program energi