Back to search

FORNY20-FORNY2020

KI Lokale prosjektmidler 2014 og 2015

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

235355

Project Period:

2014 - 2015

Funding received from:

Location:

De siste tre årene har Kjeller Innovasjon lagt ned betydelig innsats i forhold til å øke antall samarbeidspartnere og gjennom det utvikle en stadig mer potent prosjektportefølje. Den lokale prosjektstøtten skal brukes til å styrke og kvalitetssikre alle l edd i kommersialiseringsprosessen. Innsatsen hos prioriterte samarbeidspartnere skal økes i forhold til idébearbeiding, prosjektutvikling og forretningsutvikling. Dette vil gjøre oss i stand til å gjennomføre kommersialiseringsløp raskere enn tidligere og bidra til at nye etableringer i enda større grad lykkes i markedet. Kjeller Innovasjon en aktør med et omfattende nedslagsfelt som driver et aktivt samarbeid med over 50 partnere fra forskningsinstitutter, universitet, høgskoler, helseforetak, næringsli v, selskapene i Kjeller innovasjons inkubator, ulike organisasjoner og andre kommersialiseringsaktører. Kjeller Innovasjon driver et innovasjonssenter som er blitt en møteplass for oppstartselskaper, rådgivere og prosjektteam. Med dette fundamentet er det stor tilgang til ideer med stort kommersielt potensial. I perioden fra 2009 har Kjeller Innovasjon utviklet en unik fondsstruktur for kommersialisering av forskning; Akershus teknologifond og fondene i Norsk Innovasjonskapital. Dette har skapt helt nye muligheter for å lykkes med verdiskaping. Kjeller Innovasjon søker om 11,5 MNOK årlig i 2014 og 2015.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020