Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Republikanisme. Antologi og seminar

Awarded: NOK 0.17 mill.

Antologien om republikanisme vil vise hvordan det finnes en annen frihetstradisjon enn liberalismen i klassisk europeisk og amerikansk politisk idéhistorie, nemlig republikanismen. Republikanismen ønsker folkestyre, og ser politisk makt som sprunget ut av flertallet av frie borgere innenfor rammene av en fri og uavhengig stat. I motsetning til liberalismen, som ser frihet som definert som "et individ som ikke er hindret av andres innblanding?" (Hobbes, Locke, Mill, Rawls, m.fl.), ser republikanismen polit isk frihet som uavhengighet fra vilkårlig makt, basert på det grunnleggende skille mellom en fri borger og en slave. Den samme republikanske tenkning lå under tekningen til de amerikanske grunnlovsferdene, som skapte den amerikanske uavhengighetserklæring . Republikanismen la grunnlaget for USAs republikk, et forbilde for politiske statsdannelser verden over, og er også en del av den grunnleggende tenkningen bak den norkse grunnloven av 1814.. Antologien vil inkludere originaltekster av tenkere som Tacit us, Livius, Machiavelli, Thomas Paine, Thomas Jefferson, John Stuart Mill, Jean Jacques Rousseau, G. F. Hegel, William Godwin, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Rosa Luxemburg, Hannah Arendt, Quentin Skinner, Philip Pettit, m.fl., med nyskrevne introduksjon stekster til hver og en. Vi vil legge særlig vekt på et kvinneperspektiv, da det republikanske frihetsbegrep har vært særlig sentralt i feministisk teori for å anskueliggjøre kvinnens frihet som uavhengighet fra mannen. En slik antologi vil ikke bare g i en introduksjon til helt sentrale politiske tenkere fra antikken til vår tid, men vil også fange opp en høyaktuell kritikk av liberalismen som debatteres verden over i våre dager. Prosjektet vil også berøre deler av den sosialistiske og sosialdemokratis ke historien i europeisk politisk filosofi, og gi en tydelig idéhistorisk kontekstualisering.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Funding Sources