Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814 i Oppland. Bønder, øvrighet og soldater.

Awarded: NOK 60,000

Bakgrunnen for prosjektet er det nasjonale 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. For et par år siden vedtok Opplandsarkivets fagråd å lage en fagbok om det som kalles 1814-prosessen i Oppland. Et hovedspørsmål er hvilke sosiale grupper deltok i denne pro sessen. Historikerne har ment mye om dette, vi vet at bøndene spilte en viktig rolle (Sars, Koht, Lunden), men ingen har studert deltakelse på grasrotnivå. Dette prosjektet fokuserer nettopp pa grasrotnivå gjennom å undersøke ulike aktørers deltakelse på individnivå.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014