Back to search

ESSURVEY-European Social Survey

Kontingent til ESS ERIC

Awarded: NOK 6.0 mill.

Funding scheme:

ESSURVEY-European Social Survey

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

Velferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Utdanning og livslang læringGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Velferd, kultur og samfunnUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieLTP2 Demokrati, styring og forvaltningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapTjenesterettet FoUVelferdMigrasjon, innvandring og integreringInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterKulturKultur, språk og mangfoldVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Innovasjon i stat og kommuneVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferd, arbeidsliv og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderVelferdKulturAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Utdanning og kompetanseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorVelferdLevekår og befolkningsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivForskning og innovasjonUtdanningUndervisning og læringUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutning