Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte fra Norges Forskningsråd i anledning besøk av leder for FNs Klimapanel, Dr. R.K.Pachauri, i Oslo mandag 17. november 2014.

Awarded: NOK 49,999

OVRK planlegger en lunch for sponsorene og Dr. Pachauri. Denne holdes i lokalene til Skandivaviske Enskilda Banken (SEB),sannsynligvis fra kl.13 til 15. Hovedarrangementet med Dr. Pachauri som foredragsholder med Sluttrapporten som tema vil foregå i Gamle Logen fra kl.18 til 20. Dette møtet vil være åpent for publikum og presse. Umiddelbart etter møtet avholdes en kort pressekonferanse på samme sted. Detaljer for hovedarrangementet er under utvikling. Det vil bli arrangert en middag for Dr.Pachauri og spo nsorene etter foredraget. Dr. Pachauri overnatter i Oslo til den 18.november. Vi håper at han kan ankomme den 16.november, ettermiddag eller aften, slik at vi ikke risikerer problemer med gjennomføringen av arrangementene den 17. november.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid