Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020 for Havforskningsinstituttet.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Havforskningsinstituttet har ambisjoner om å opprettholde og fortrinnsvis øke søknadsaktiviteten fra året før. Vi ønsker å oppnå høy suksess rate på prosjektsøknadene. Vi har ett mål om å koordinere 3-4 prosjekter pr år og ta større roller innen prosjekt er hvor vi er partner. Vi har også større fokus på ERC søknader. Vi ønsker å øke Havforskningsinstituttet inntjening fra EU prosjekter og på sikt øke antall publikasjoner relatert til resultater fra EU prosjektene. Havforskningsinstituttet har interne r utiner for formidling av informasjon om EU utlysninger og vi øker kompetansen ved å holde interne kurs for forskere og administrativt personell. Havforskningsinstituttet har opprettet ett EU team som ledes av en forskningsdirektør. I teamet har vi en EU r ådgiver som bistår forskere i søknadsfasen, en project manager som skal være en støtte til forskerne ved koordinering av EU prosjekt, en prosjektøkonom som kvalitets sikrer søknadene. I tillegg har vi utstasjonert en rådgiver i Brussel (E.Sandquist) som e r en god støtte for Havforskningsinstituttet og vil være aktiv informant i forhold til det som skjer innenfor EU. EU teamet har i tillegg en gruppe med forskere som bistår rådgiverne med gjennomlesning av Call som kan være relevant for instituttet. Insti tuttet har stor fokus på EU men vi er avhengig av at utlysningene er innenfor våres fagfelter.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020