Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjektsøknader til EU/Horizon 2020

Awarded: NOK 0.75 mill.

Simula Research Laboratory har en omfattende strategisk satsing for deltagese i Horizon 2020. Satsingen omfatter alle de sentrale instrumentene i rammeprogrammet. I den forbindelse forberedes et betydelig antall søknader med frister i 2014.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020