Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for EU søknader ved helseforetak i Helse Sør-øst RHF.

Awarded: NOK 0.27 mill.

Henviser til vedlagte søknadsdokument PES2020-2014_OUS

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020