Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Satsing mot Horizon 2020

Awarded: NOK 0.28 mill.

Formålet med prosjektet er å skrive søknader og å skaffe midler til ny forskning innenfor H2020. Dette vil være en løpend aktivitet for TI i 2014 der vi vil ta innitiativ til nye prosjekter sammen med aktuelle partnere. Arbeidet vil omfatte alle aktivite ter forbundet med søknadskriving og innsending; partnersøk, møter med partnere, utveksling av ideer, sjekk av call tekster, budsjettering, IPR spørsmål, skriving av søknadsteksten, innhenting av ekstern informasjon osv. TI vil være en drivende kraft i f å realisert nye forskningsideer i søknader som kan oppnå finasiering.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020