Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

10836 - PES 2014

Awarded: NOK 1.2 mill.

PES midlene fra Forskningsrådet er viktig for å stimulere faggrupper til å ta en aktiv rolle i EU forskningen. Vi håper at PES midlene fra Forskningsrådet for 2014 i tillegg til å dekke deler av utgiftene til arbeid med søknader til Horisont 2020 også kan dekke søknadsarbeid til felles europeiske satsinger.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020