Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utvikling av avansert produksjonsteknologi for produksjon av magnesium i Europa

Awarded: NOK 56,102

Det globale markedet for magnesium er dominert av Kina siden midten av 1990 tallet. Teknologien i Kina er hovedsakelig basert på Pidgeon prosessen som er karakterisert ved arbeidsintensiv operasjoner og svært lave hensyn til miljø. Fremtidige endringer i Kinas holdninger til blant annet miljø, kan lede til en fordyrende produksjon og en redusert eksport av magnesium til andre land, og det vil derfor være attraktivt se på mulighetene for å gjenreise og videreutvikle den tidligere magnesiumproduksjonen i andre land. Spørsmålet er om den vestlige verden fremover kan regne med lav-kost magnesium fra Kina i tilstrekkelige volum til å dekke etterspørselen i forhold til energireduksjon innen bilindustrien og andre områder. Hovedmålet til prosjektet er å vider eutvikle en konkurransedyktig prosess for magnesiumproduksjon i Europa basert på utnyttelse av lokale ressurser. Prosjektet skal videreutvikle Mintek Thermal Magnesium Process (MTMP) mot en mulig industrialisering i Europa. Produksjon av magnesium ved MT MP er basert på silikotermisk reduksjon av dolomitt. Til forskjell fra Pidgeon-prosessen, som produserer fast magnesium, produserer MTMP flytende magnesium med kontinuerlig eller semi-kontinuerlig tapping av metallet. Mintek har i perioden fra år 2000 g jennomført pilottester, utvikling og evaluering av prosessen. Prosjektet vil bygge på disse resultatene, og oppskalering og design-endringer i forhold til krav til produktivitet og lønnsomhet av prosessen vil bli forsøkt verifisert gjennom demo-tester i industriell skala.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020