Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Smart Energy Storage Enabler

Alternative title: Smart energilagring

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Number:

239760

Project Period:

2015 - 2016

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

The electrical grid is facing increasing challenges due to the increased integration of intermittent and distributed renewable energy and more demanding power loads such as high-power electrical vehicles and heat pumps. The grid needs flexible and cost-effective tools for handling these challenges. With falling battery prices, batteries can be a promising source for the required flexibility. This project has developed new technology for power conversion and control that enables a cost effective and functional use of batteries for various energy storage services. Eltek is a technology leader in power electronics, and a global business leader in power and battery-based back-up for telecom infrastructure. Eltek's modular and scalable power conversion concept has been exploited in this project by developing innovative bi-directional power conversion technologies and a configurable energy storage controller. Pilots in the distribution grid and in a "pluss house" with PV have demonstrated the functionallity and flexibility.

Dette prosjektet vil utvikle teknologi innen kraftelektronikk og styring som bidrar til at distribuerte batterier blir kostnadseffektive, aktive og koordinerte verktøy med en betydelig positiv effekt på strømnettet. Spesielt vil systemer med «passive» nødstrømsbatterier bli gjort i stand til å levere diverse effekttjenester til nettet, også. Strømnettet står foran økende utfordringer som skyldes både den økte integrasjonen av variabel og distribuert produksjon fra fornybar energi og økningen av krevende laster slik som el-biler og ikke-ohmske laster som er styrt av kraftelektronikk. Strømnettet trenger derfor fleksible og kostnadseffektive virkemidler for å håndtere disse utfordringene. Dette prosjektet vil utvikle et unikt konsept for strømomforming som vil muliggjøre ny og kommersiell bruk av batterier. Prosjektresultatet vil ha følgende effekt på strømnettet: - Redusert nettkvalitetsproblemer som skyldes integrasjon av fornybar energi - Redusert problem med flaskehalser i distribusjonsnettet - Økt integrasjon av fornybar energi pga redusert produksjons-struping i overskuddssituasjoner De sentrale FoU-utfordringene vil være: oppnå en kompakt bi-direksjonell nett-tilkoblet strømomformer som tilfredsstiller motstridene krav knyttet til virkningsgrad, kostnad og funksjonallitet. Disse utfordringene vil kreve forskning som utnytter nye materialer og komponenter innen kraftelektronikk og avansert styring av slike batteri- og strømomformersystemer.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi