Back to search

FORNY20-FORNY2020

Kjeller Innovasjon Subsea Accelerator

Alternative title: Kjeller Innovasjon Subsea Accelerator

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Number:

239829

Project Period:

2014 - 2015

Funding received from:

Location:

Even though Norway is a world leader in subsea technology there are a large number of technologies that are developed, yet never fully realized. Several large industry actors has brought this to our attention, and stated that they wish more technologies were developed and marketed. Kjeller Innovasjon has 20 years of experience in commercializing technology, and is uniquely positioned to take advantage of this opportunity. We are therefore starting a Subsea Accelerator. The Kjeller Innovasjon Subsea Accelerator will recruit technology project with a high commercial potential from industry actors and help them reach the market in a more effective way.

I samtaler med Kjeller Innovasjon har flere industriaktører signalisert at de har et sterkt ønske om å øke antall nye teknologier som utvikles og kommersialiseres innen subsea-segmentet. Statoil har også definert en rekke utfordringer som skal løses gjennom ny teknologi, og stiller seg til rådighet for uttesting av slik teknologi på prosjektbasis. Norge er verdensledende innen subsea-teknologi. I Oslo- og Akershusområdet alene finner man over 200 bedrifter som har aktiviteter knyttet til subsea . Disse har en samlet omsetning på over 110 milliarder kroner og leverer en vesentlig andel av subseautstyret som installeres verden over. Likevel finnes det en rekke teknologier som aldri når markedet. Disse ligger i innovasjonsprosjekter fra forskningen, i private gründerinitiativer og hos systemleverandørene og produktselskapene. Forskningen og gründerbedriftene er ofte for produktfokuserte og mangler kompetanse på hvordan de skal ta produktene sine til markedet, mens systemleverandørene, som Aker Subsea, FMC og GE Oil & Gas, sitter på en rekke teknologier som ikke blir prioritert for videre utvikling. Ofte på grunn av manglende tid og ressurser. Kjeller Innovasjon har lang erfaring med kommersialisering av teknologi. Denne erfaringen kan være særdeles nyttig for å hjelpe forskere, gründere, systemleverandørene og oljeselskapene med å kommersialisere teknologier med høyt potensiale. Kjeller Innovasjon har også et bredt nettverk innenfor forskningsmiljøene i Norge. Både i egne partnere, og gjennom de andre kommersialiseringsakørene, og er derfor godt posisjonert for å samle industriaktørene rundt et felles initiativ, som skal være forankret hos oljeselskaper og industrien for øvrig. Dette initiativet skal ha som mål å øke antall teknologier som blir utviklet gjennom å sikre at prosjektene har tidlig industriforankring, standardiserte produktkvalifiseringsløp og bidra til finansiering av innovative prosjekter.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020