Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PISCADA Cloudløsning for oppdrettsnæringen

Awarded: NOK 0.15 mill.

Piscada har fått flere henvendelser rundt styring av systmer med Cload-løsning og hvorvidt slike teknologi kan utvikles for havbruksanlegg. Det oppleves som stor etterspørsel etter slike tjenester både hos store og små aktører i Norge. Vi ser at vi har gr unnlaget til å utvikle en generell hovedplattform som kan brukes på tvers av systemer og industrier og skreddersys til kundens behov for en brøkdel av prisen sammenlignet med tjenestene og systemene som er tilgjengelige i dag. For kunden vil dette bety: 1) Bedre og enklere tilgang industri prosesser. 2) Økt datasikkerhet på anlegg 3) Raskere -feil og alarmhåndtering 4) Økt tilgjengelighet 5) Muligheter for bedre utnyttelse av store datamengder. På det nåværende tidspunkt er formålet med et eventuelt ho vedprosjektet å lede til utvikling av en cloud-plattform for ikke-kristiske systemer som er IT-skalerbart og hvor det er rom for å gjøre erfaringer og utvikle robusthet. På sikt skal prosjektet generere kunnskap og forståelse til at løsningen også kan omf atte systemkritiske anvendelser i form av cloud tjenester. Resultatet av et hovedprojekt vil blant annet være at oppdrettere reduserer risiko, effektivisering gjennom oppdrett av mer biomasse per årsverk og innsamling av data som genererer svært verdifull drifts og forskningsdata for ytterligere verdiskaping. Forprosjektets kan resultere i ett eller flere hovedprosjekter for implementering av cloud-løsningen i ulike industrier utover havbruksbransjen. Det er fremkommet konkrete positive tilbakemeldinger fra de største oppdrettsfirmaene i Norge og vi anser det som sannsynlig at en eller flere av disse vil ønske å delta i Hovedprosjekt etter gjennomført Forprosjekt. I et hovedprosjekt vil teknologien utvikles med tanke på effektiv kommersiell IT-skalering slik at løsningen også kan lanseres internasjonalt.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2