Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forskning og utvikling av verktøy for effektivisering og kvalitetssikring av nettilknytningsprosessen ved etablering av lokal elproduksjon.

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Number:

241466

Project Period:

2014 - 2014

Funding received from:

Location:

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt for web-basert applikasjon for effektivisering og kvalitetssikring av nettilknytningsprosessen ved etablering av lok ale mikrokraftverk. I første omgang vil dette dreie seg om mikro vannkraftverk, men systemet skal også forberedes for andre typer mikrokraftverk, som eksempelvis er basert på vind og sol. Applikasjonen skal ha en form og struktur i likhet med Altinn.no, og skal håndtere tekniske, økonomiske og juridiske forhold vedrørende tilknytning i lavspent og høyspent distribusjonsnett. SMART-DG skal effektivisere og kvalitetssikre tilknytningsprosessen for alle berørte parter, dvs det lokale nettselskapet, eier av kraftverket, utstyrsleverandører, entreprenører og myndigheter. Systemet skal være interaktivt, og håndtere hele tilknytningsprosessen, fra det lokale nettselskapet mottar en henvendelse om nettilknytning, til mikrokraftverket er kommet i permanent drift . SMART-DG vil være rettet mot det internasjonale markedet, med basis i norsk bransjeerfaring og -kompetanse. Utviklingsprosjektet planlegges gjennomført i samarbeid med SMBer og universiteter. Det vises for øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse. Pros jektet planlegges utført i løpet av 24 måneder og innenfor en kostnadsramme på 940 000 Euro. Målet er at prosjektet skal gi grunnlag for avtale med energiselskaper i minst to land innen 6 måneder etter gjennomført prosjekt.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020