Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

CAA - N 2014

Awarded: NOK 3,042

Årets konferanse - CAA - N 2014 - er den syvende konferansen arrangert av CAA-N (Computer Applications in Archaeology - Norge. CAA Norge ble stiftet 15. februar 2008. CAA-N er en gren av den internasjonale CAA, en organisasjon som består av arkeologer, ma tematikere og informatikere. Målet med organisasjonen er å fremme kommunikasjon mellom disse disiplinene, å gjøre pågående arbeid innen fagfeltet kjent og å fremme diskusjon og videre arbeid. Hovedtema i år er viderebruk av data, 3D-dokumentasjon, feltdok umentasjon, databaser, LIDAR og geofysiske metoder. Diskusjonen om dataflyt og varig lagring av arkeologisk informasjon som tas opp i år belyser hvordan vi ved bedre samarbeid mellom universiteter og forvaltning kan få god og effektiv viderebruk av digita le data for alle parter.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon