Back to search

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering av Marie Curie forsker Benjamin Bellwald

Awarded: NOK 0.78 mill.

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å kompensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn. Bellwald er ansatt i perioden 12.8.2013-11.08.2016.

Funding scheme:

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend