Back to search

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering av Marie Cruie-forsker Bjørn Moren

Awarded: NOK 0.78 mill.

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å kompensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn. Moren er ansatt for perioden 12.08.2013-11.08.2016

Funding scheme:

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend