Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Alternative title: Norwegian participation and contribution to EUs FCH JU program

Awarded: NOK 1.5 mill.

Since 2008 the European Commission's R&D program within hydrogen technologies has been operated as a satellite to the Framework Program, under the auspice of the public Private Partnership (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU, http://www.fch.europa.eu/). As for the other PPPs, the FCH JU is industry led. But FCH JU is the only PPP which has the European research community as active stakeholder and, hence, represented in the Governing Board. Through the Research Association N.ERGHY (http://www.nerghy.eu/) representatives for research groups are contribution to shape the strategy for the FCH JU programme. N.ERGHY has around 60 members and represents in total in the range of 2500 researchers. From the Norwegian side, the institutions NTNU, IFE and SINTEF are members of N.ERGHY. Steffen Møller-Holst (SINTEF) has been the Chairman for the Transport Pillar of the FCH JU since 2008. The Industry Groping has currently around 100 members, including around 25 % SMEs. The European Commission has allocated 667 mill Euros to the FCH JU, and this has to be matched by industry and additional activities, totalling a budget of 1,33 billion Euros for the period 2014-2020 (Horizon2020). The program has two Innovation Pillars, Energy and Transport. Whereas the Energy Pillar is focusing on hydrogen's role as an energy carrier and as energy storage medium in the stationary energy sector, the Transport Pillar contributes to commercialization of fuel cell electric vehicles and implementation of hydrogen refuelling stations. Through this project supported by the Research Council of Norway, SINTEF has contributed to flag Norwegian interests and facilitate the inclusion of Norwegian stakeholders in the FCH JU program, thereby increasing the national value creation in the emerging market for hydrogen technologies.

EUs storsatsing innen Hydrogen og Brenselceller, Fuel Cells and Hydrogen Joimt Undertaking (FCH JU) under Horizon 2020, har et budsjett på totalt 1,33 milliard Euro for perioden 2014-2020. De tre offisielle deltakerne (eierne) i FCH JU er: 1) European Commission (EC) 2) Industrial Grouping (New Energy World) 3) Research Grouping (N.ERGHY) Fra norsk side er følgende FoU-miljøer medlemmer av N.ERGHY: - Norges teknings-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Institutt for Energiteknikk (IFE) og - Stiftelsen SINTEF SINTEF er representert i styret for N.ERGHY, gjennom Steffen Møller-Holsts verv som leder "Transportation Pillar", med ansvar for koordinering av en pan-Europeisk arbeidsgruppe på 29 personer. Prioriteringer for området gjøres i nært samarbeid med industriens tilsvarende representant for transport, Dr. Jörg Wind fra Daimler. Årlig utformes Annual Work Plans, og disse danner grunnlag for de årlig utlysninger. Magnus Thomassen og Anders Ødegård deltar i arbeidsgruppene, hhv Energy Pillar og CrossCuttingActivities Norske FoU-miljøer har gjennom N.ERGHY betydelig innflytelse på de prioriteringer som gjøres. Styrerepresentasjon sikrer at vi også kan påvirke FCH JU-programmets retning og innhold. Derigjennom er mulighetene for norsk deltakelse i FCH JU-prosjekter ivaretatt på den best mulige måte. Høsten 2014 er norske aktører med i 14 prosjekter i FCH JU-programmet, med en årlig omsetning på rundt 30 mill NOK. Ambisjonen for dette forprosjektet er at norske aktører skal få et enda bedre inngrep med EU-satsingen på området og hente hjem enda flere prosjekter med støtte fra fra FCH JU-programmet. Dette skal oppnås ved at mulighetene for å påvirke og delta i FCH JU skal formidles til norske aktører gjennom gjevnlig å informere om utlysninger og møteplasser for FCH JU i norske fora så som Norsk hydrogenforum, ved de årlige H2-seminarer og gjennom Hydrogenrådet, og likeledes formidle norske aktørers interesser tilbake til FCH JU og påvirke prioriteringene i EU.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi