Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2015

Awarded: NOK 0.12 mill.

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap (NFS)er en årlig konferanse, arrangert på rundgang mellom norske universiteter. Konferansen er en paperkonferanse, der forskere får anledning til å presentere og få tilbakemeldinger på vitenskapelige manuskripter på vei til å bli norsk- eller engelskspråklige publikasjoner. Deltakelse krever fremleggelse av paper. Konferansen organiseres i arbeidsgrupper som til sammen dekker teoretisk og metodisk fagutvikling innenfor hele bredden i disiplinen statsvitenskap (se program). Deltakerne deltar normalt på én og samme gruppe gjennom hele konferansen, i tillegg til felles plenumssesjoner og festmiddag. I sum skaper denne organiseringen svært gode betingelser for faglig utvikling og nettverksbygging. NFS er svært viktig for å samle de statsvitenskapelige miljøene, som er spredt på mange institusjoner, med ulike spisskompetanser. I en tid da stadig flere norske statsvitere skriver og publiserer hovedsakelig på engelsk, er det svært viktig å opprettholde NFS som årets (for mange) ene anledning til å presentere og diskutere på norsk. Det bidrar til opprettholdelsen og videreutviklingen av et norsk fagspråk, noe som ikke bare er viktig for forskningsbasert undervisning, men også kan gi faglig utvikling i den forstand at det kan løfte diskusjoner ytterligere, sammenlignet med diskusjon på ens annetspråk. NFS er også erfaringsmessig et svært viktig arrangement for yngre forskere innenfor faget. For mange PhD-kandidater er NFS en arena der de opparbeider viktig erfaring med forskningskonferanser som arbeidsform, noe de har stor nytte av også på internasjonale konferanser senere. NFS er også ikke minst viktig for forskere som har små lokale fagmiljøer, altså deltakere som ikke kommer fra store statsvitenskapelige institutter med aktive interne forskningsseminarer.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam